top of page
Bal arıları

Gizlilik ve Güvenlik

Sayın babaminkovani.com Üyesi,

babaminkovani.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, adres, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

babaminkovani.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece babaminkovani.com bünyesinde kullanılmaktadır.

babaminkovani.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

babaminkovani.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde babaminkovani.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin babaminkovani.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, babaminkovani.com’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

babaminkovani.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Teslimat ve İade Politikası

Tüketici, uzaktan yapılan alışverişlerde (İnternet ve telefon yoluyla) 14 gün, kapıdan satışlarda yine 14 gün içinde hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade hakkına sahiptir.

Tüketici cayma hakkını kullanırken, satın aldığı malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici iade hakkını kullanamaz. Ürünün koruyucu bandı/kapağı açılmış, ürün içine yabancı madde temas etmiş ya da ürün teslimatı sonrasında hasar görmüş ise iade hakkı kullanılamaz.

Tüketici, ticari  faaliyet gösteren bir işletme ise iade faturası ile ürünü iade etmelidir.

Ürün iadesi için kendi ambalajı ve koruyucu ambalajı ile ve faturasındaki iade bölümü de doldurulmuş halde tarafımıza kargo yapılmalıdır. Kargo ücreti müşteriye aittir.

İade sürecinin başlatılması ile ilgili olarak öncelikle bildirilen iletişim kanallarından herhangi biri (e-posta, telefon, iletişim kutusu, vs.) Babamın Kovanı'na ulaşılması gerekmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.babaminkovani.com ("Web Sitesi") adresine girmeniz ya da bu web sitesi'ndeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz.
1.     babaminkovani.com online bir alışveriş sitesidir.
2.    Kullanıcı Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
3.    İşbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi'nin kullanımı ya da Web Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
4.    Kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi'nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları'nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunulabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.    babaminkovani.com, Kullanım Şartları'nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.    Bu Web Sitesi, kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. babaminkovani.com, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
7.    Web Sitesi'nin tasarımı ile Web Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, Babamın Kovanı markası, www.babaminkovani.com alan adı, logosu, ikonlar vs. diğer özgün yazılım ve tasarımların  fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu değerler yasal koruma altındadır. Web Sitesi’nde bulunan yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. babaminkovani.com'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
8.    Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, ortama eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. babaminkovani.com söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9.    Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.
10.    Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.
11.    Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.
12.    İşbu kullanım şartları'nda belirlenen ve babaminkovani.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından babaminkovani.com hesabının gerek babaminkovani.com'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya babaminkovani.com'un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde babaminkovani.com, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. babaminkovani.com'un bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
13.    Kullanıcılar babaminkovani.com'a ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.
14.    babaminkovani.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Web Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
15.    Mücbir Sebep: Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

bottom of page